Piątek 14 czerwca 2024 r.

od 17.00 – przyjmowanie uczestników w bazie Rajdu

17.00 – 23.59 – praca sekretariatu


Sobota 15 czerwca 2024 r.

00.00 – 6.00 – cisza nocna

od 06.30 – praca sekretariatu rajdu

07.40 – odprawa techniczna trasy pieszej TP 50

08.00 – start trasy pieszej TP 50

08.10 – odprawa techniczna trasy rowerowej TR 130

08.30 – start trasy rowerowej TR 130

10.10 – odprawa trasy rowerowej TR 50

10.30 – start trasy rowerowej TR 50

10.40 – odprawa trasy pieszej TP 25

11.00 – start trasy pieszej TP 25

11.10 – odprawa trasy rekreacyjnej TPR

11.30  – start trasy rekreacyjnej TPR

17.30 – limit trasy rowerowej TR 50

18.30 – limit trasy rekreacyjnej TPR

20.00 – limit trasy pieszej TP 25

20.30 – limit trasy rowerowej TR 130

21.00 – limit trasy pieszej TP 50

Ok. 22.00 – zakończenie imprezy.


Niedziela 16 czerwca 2024 r.

Opuszczenie bazy Rajdu do godz. 10.00

Dla chętnych – pomoc w zbieraniu lampionów