REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ „MAZURSKIE TROPY” 10 CZERWCA 2023